Hjemmefødsler Region Hovedstaden

Bornholms Hospital

Hvis man er tilknyttet fødeafdelingen på Bornholms Hospital, får I omkring uge 37 besøg af jeres konsultationsjordemoder, som vil hjælpe jer med at arrangere det praktiske omkring jeres hjemmefødsel.

Når fødslen så er i gang, har I mulighed for, at en jordemoder fra hospitalet kommer hjem til jer. Så vidt muligheden byder sig, sender afdelingen gerne to jordemødre af sted. Jordemoderen bliver hos jer i 2 timer efter fødslen for at observere, at du fortsat har det godt. Derudover er der et tilbud om besøg efter fødslen.

Nordsjællands Hospital

Hvis I er tilknyttet Nordsjællands Hospitals fødeafdeling og overvejer at føde hjemme, har I mulighed for at deltage i deres hjemmefødselscafé, som afholdes på udvalgte eftermiddage. Se mere på Hospitalets hjemmeside.

Når fødslen går i gang, ringer I til fødegangen og aftaler nærmere om, hvornår en jordemoder skal komme hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. Inden hun går fra jer, har I aftalt tid til en telefonsamtale dagen efter fødslen samt hjemmebesøg på 2. eller 3. dagen efter fødslen.

Herlev Hospital

Hvis I er tilknyttet Herlev Hospitals fødeafdeling og overvejer at føde hjemme, kan I rådføre jer med jeres konsultationsjordemoder, som vil sørge for at få noteret i jeres journal, at I ønsker at føde hjemme. Når fødslen går i gang, ringer I til fødemodtagelsen og siger, at I skal føde hjemme. De sørger så for, at en jordemoder kommer hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. I får ligeledes besøg af en jordemoder både på 1.- og 3. dagen efter fødslen. Her sørger jordemoderen for, at der bliver taget PKU (hæleprøve), som er en blodprøve alle børn får taget på 3. levedøgn, samt får lavet en hørescreening.

Rigshospitalet

Hvis I er tilknyttet Rigshospitalets fødeafdeling og overvejer at føde hjemme, har I mulighed for at deltage i deres hjemmefødselscafé, som afholdes på udvalgte eftermiddage. Se mere på Hospitalets hjemmeside eller spørg din jordemoder.

Når fødslen går i gang, ringer I til fødegangen og aftaler nærmere om, hvornår en jordemoder skal komme hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. På 3. Dagen efter fødslen får I besøg af en jordemoder, som tager PKU (hæleprøve) på jeres barn og snakker fødslen igennem med jer. Selvom I barsler hjemme, har I hele tiden mulighed for at få telefonisk hjælp fra Barselsambulatoriet Aldersrogade.

Hvidovre hospital

Hvis I er tilknyttet Hvidovre Hospital og gerne vil føde hjemme, får I tilbudt at blive fulgt af et team af jordemødre, som varetager alle hjemmefødslerne på Hvidovre Hospital. De vil følge jer i konsultationen, så snart I har besluttet jer for en hjemmefødsel. På Hvidovre Hospital afholdes hjemmefødselscafé en eftermiddag en gang om måneden, hvor alle de, der har besluttet at føde hjemme, samt de, som overvejer dette, mødes og udveksler ideer og erfaringer. Når fødslen går i gang, ringer I til fødegangen, som sørger for, at den jordemoder fra hjemmefødselsteamet, som har vagten, ringer tilbage og aftaler nærmere om, hvornår hun skal komme hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. Hvis det er jeres første barn, får I besøg af en jordemoder både på 1.- og 2. dagen efter fødslen. Hvis I har født før, får I en telefonsamtale dagen efter fødslen samt hjemmebesøg på 3. dagen efter fødslen.