Hjemmefødsler Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers

Hvis I er tilknyttet Regionshospitalet Randers’ fødeafdeling og overvejer at føde hjemme, kan I rådføre jer med jeres konsultationsjordemoder. Når fødslen går i gang, ringer I til fødegangen og siger, at I skal føde hjemme. De sørger så for, at en jordemoder kommer hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn.

Hospitalsenheden Horsens

Hvis I er tilknyttet Hospitalsenheden Horsens’ fødeafdeling og overvejer at føde hjemme, kan I rådføre jer med jeres konsultationsjordemoder. Når fødslen går i gang, ringer I til fødegangen og siger, at I skal føde hjemme. De sørger så for at en jordemoder kommer hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn.

Hospitalsenheden Vest (Holstebro & Herning)

Hvis I er tilknyttet Hospitalsenheden Vest og ønsker at føde hjemme, får I hjemmebesøg af jeres konsultationsjordemoder i graviditetsuge 35-36. Her klarlægger I alt det praktiske omkring jeres hjemmefødsel. Når fødslen går i gang, ringer I til Kendt Jordemoder-telefonen, hvis I er en del af Kendt Jordemoderordning, eller til fødegangen, hvis I ikke er tilknyttet Kendt Jordemoderordning. Her aftaler I nærmere om, hvornår jordemoderen skal komme hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. I får ligeledes besøg af en jordemoder både på 1.- og 3. dagen efter fødslen. Her sørger jordemoderen for, at der bliver taget PKU (hæleprøve), som er en blodprøve, alle børn får taget på 3. levedøgn.

Hospitalsenhed Midt (Viborg)

Hvis I er tilknyttet Hospitalsenhed Midt og ønsker at føde hjemme, bliver I tilknyttet Kendt jordemoderordning som betyder at I bliver fulgt af et hold jordemødre bestående af 3 jordemødre. De vil følge jer hele vejen igennem graviditeten og de går i en roterende vagtordning, så en af dem altid vil være klar til at assisterer ved jeres hjemmefødsel. En gang hver anden måned holder jordemødrene en cafe, hvor I har mulighed for at komme og høre om hjemmefødsel. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. Dagen efter fødslen tilbydes I et hjemmebesøg af en jordemoder og i den første uge efter jeres fødsel, kan I tage kontakt til personalet på Patienthotellet ved problemer.

Aarhus Universitetshospital

På Aarhus Universitetshospital er det Kendt Jordemoderordning, der varetager alle hjemmefødsler. Så hvis I er tilknyttet Aarhus Universitetshospital og ønsker at føde hjemme, bliver I en del af Kendt Jordemoderordning. I går til konsultationer hos jeres Kendte jordemoder, og hver anden måned har I mulighed for, at komme til et orienteringsmøde, hvor I kan få svar på eventuelle spørgsmål omkring hjemmefødsel. Når fødslen går i gang, ringer I til Kendt Jordemoder-telefonen og aftaler nærmere om, hvornår jordemoderen skal komme hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. Din jordemoder besøger dig ligeledes dagen efter fødslen.