Hjemmefødsler Region Nordjylland

Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Hvis I er tilknyttet Sygehus Vendsyssels fødeafdeling og overvejer at føde hjemme, kan I rådføre jer med jeres konsultationsjordemoder, som vil sørge for at få noteret i journalen, at I ønsker at føde hjemme. Når fødslen går i gang, ringer I til fødegangen og siger, at I skal føde hjemme. De sørger så for, at en af de vagthavende jordemødre kommer hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. Herefter vil der være tæt telefonisk kontakt, samt mulighed for et barselsbesøg. PKU og hørescreening foregår på Sygehuset.

Thy/Mors/Thisted Sygehus

Hvis I er tilknyttet Thisted Sygehus’ fødeafdeling og overvejer at føde hjemme, kan I rådføre jer med jeres konsultationsjordemoder, som vil sørge for at få noteret i journalen, at I ønsker hjemmefødsel. Når fødslen går i gang, ringer I til fødegangen og siger, at I skal føde hjemme. De sørger så for, at en jordemoder kommer hjem til jer. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. Herefter vil der være tæt telefonisk kontakt, samt mulighed for et barselsbesøg. PKU (hæleprøve) og hørescreening foregår på Sygehuset.

Aalborg universitetshospital

På Aalborg Universitetshospital er det specifikke jordemødre som varetager hjemmefødslerne. Jordemødrene arbejder parvis, I vil blive tilknyttet et fast par, for så vidt muligt at sikre en kendt jordemoder til fødslen. I graviditetsuge 36 får I hjemmebesøg af jeres jordemødre. Her klarlægger I alt det praktiske omkring jeres hjemmefødsel. I har også mulighed, for at komme til åbenhus om hjemmefødsel. Efter fødslen bliver jordemoderen 2 timer for at holde øje med mor og barn. Herefter vil der være tæt telefonisk kontakt, samt mulighed for et barselsbesøg. PKU(hæleprøve) og hørescreening foregår på Aalborg Universitetshospital.