Hjemmefødsler Region Sjælland

Region sjælland

Hvis I er så heldige at bo i region Sjælland, bliver I tilknyttet hjemmefødselsordningen i region Sjælland, hvilket er helt gratis. Region Sjælland er indtil nu den eneste region i Danmark, som har valgt at tilbyde hjemmefødselsjordemødre via en regional hjemmefødselsordning. .

Hjemmefødselsordning Sjælland

Hjemmefødselsordningen er en forening af privatpraktiserende jordemødre, som har kontrakt med Regionen. De bistår alle regionens hjemmefødsler og betales af regionen pr. fødsel, der er knyttet til ordningen. Jordemødrene er specialiseret i hjemmefødsler og arbejder kun med disse. Så snart I ved, at I vil føde hjemme, kontakter I hjemmefødselsordning Sjælland, som herfra vil følge Jer i resten af graviditeten. Således er det en jordemoder, I kender og har mødt før, som kommer hjem og bistår jeres fødsel, samt besøger dig i dagene efter fødslen.

Hvis I ikke ønsker en jordemoder fra hjemmefødselsordningen i Region Sjælland, har I selvfølgelig mulighed/ret til, at få en jordemoder fra det lokale fødested med til fødslen; det er dog sjældent, at nogen vælger dette. De lokale fødesteder i Region Sjælland er:

  • Holbæk Sygehus
  • Sjællands Universitetshospital Roskilde
  • Slagelse Sygehus
  • Nykøbing Falster Sygehus
  • Fødekliniken Storkereden