Sikkerhed under hjemmefødslen

Sikkerhed under hjemmefødslen

Sikkerhed ved hjemmefødsel: Først og fremmest skal det siges helt klart og tydeligt – det er IKKE farligt at føde hjemme, når man opfylder en række betingelser! Se mere her.

Få styr på sikkerheden her

Hvis I har snakket med jeres omverden omkring jeres overvejelser i forhold til at føde hjemme, er I sikkert blevet mødt mange gange med et bekymrende modsvar, der giver udtryk for hvor farligt det er at føde hjemme. Dette er på ingen mulig måde en sandhed!

Nyere engelsk forskning viser rent faktisk, at det er mere sikkert at føde hjemme, hvis man er i lav risiko for komplikationer, og man har født før. Men også for førstegangsfødende er der mange fordele at hente ved hjemmefødsel.

Den tryghed, man finder i sit eget hjem, fordrer fødselshormonerne i kroppen. De er med til at opretholde den spontant forløbende fødsel, hvilket er med til at undgå komplikationer

Uddannet til hjemmefødsler

En dansk jordemoder er uddannet til selvstændigt at varetage den ukomplicerede spontant forløbende fødsel, og har derfor ikke brug for lægelig assistance, når en fødsel foregår ukompliceret, uanset om man føder hjemme eller på hospitalet. Når man har valgt at føde hjemme, kommer der som tidligere nævnt, en jordemoder hjem til jer. Denne jordemoder varetager kun jeres fødsel og vil dermed være en del af jeres hjem og familie i de timer, fødslen foregår. På den måde har jordemoderen hele tiden øje på udviklingen i fødslen, og igennem sin uddannelse ved hun hvilke faresignaler, hun skal være opmærksom på. Fødselskomplikationer opstår ikke uden forvarsler. Det er disse forvarsler, jordemoder igennem hele fødslen holder øje med, og hun ved præcis, hvordan hun skal handle på disse, og hvornår det er tid til at overflytte fødslen til hospitalet, hvis dette skulle blive nødvendigt. Det er altså først i det øjeblik, at der opstår komplikationer, at der kan bliver behov for en læge, og fødslen af sikkerhedsmæssige årsager skal foregå på et hospital.

Ydermere har jordemoderen medicin med til blandt andet at stoppe blødning efter fødslen, samt akut udstyr hun kan bruge, hvis der skulle opstå uventede komplikationer. Hvis der opstår behov for overflytning under fødslen, vil det foregå sammen med jordemoderen i egen bil eller med ambulance. Dermed er der hele tiden professionel assistance ved overflytning.

Overflytning

Ifølge et nyere Nordisk studie overflyttes 28,5% af førstegangsfødende og 7,2% af flergangsfødende i Danmark. Det er vigtigt at vide at langt de fleste af de overflytninger foregik som en ikke akut haste overflytning. Der var altså ikke akut fare for hverken mor eller barn. De fleste overflytninger under fødslen sker på grund af at fødslen ikke udvikler sig som man forventer (manglende progression), altså at livmodermunden ikke åbner sig i det tempo man forventer. Hvilket ikke er en akut tilstand for hverken mor eller barn. Hvis vi kigger nærmere på de kvinder som overflyttes under fødslen, viser forskningen at risikoen for indgreb så som ve stimulerende drop, epidural, sugekop eller kejsersnit er mindre. Der er altså virkelig gode chancer for en ukompliceret fødsel selvom man bliver overflyttet til Hospitalet, Altså er man virkeligt godt stillet hvis man starter fødslen der hjemme.

Efter fødsel foregår langt de fleste overflytninger på grund af blødning eller stor bristning som ikke kan sys i hjemmet. Det er sjældent de nyfødte der er årsagen til overflytning fra hjemmet efter fødslen.